Privacy & Disclaimer

Link2party.nl is nauwkeurig en aandachtig samengesteld. Doch bestaat de mogelijkheid dat de gedeelde informatie incorrect en/of incompleet is. Aan Link2party.nl kunnen op deze gedeelde informatie geen rechten worden ontleend. Bovendien kan Link2party.nl de informatie op de website ten alle tijden wijzigen en/of aanvullen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is strikt verboden om auteursrechtelijke informatie en beeldmateriaal van Link2party.nl openbaar te maken, te archiveren of te delen, zonder voorafgaande toestemming van Link2party.nl.

Aansprakelijkheid

Schade die is ontstaan als gevolg van beslissingen en/of daden gebaseerd op de door ons gedeelde informatie, wordt door ons niet aanvaard. Daarnevens accepteren wij geen aansprakelijkheid voor het mogelijk slecht of niet functioneren van de website. Op Link2party.nl wordt gebruik gemaakt van links die u doorverwijzen naar externe websites. Deze websites beheren wij niet. Link2party.nl accepteert dan ook geen aansprakelijkheid over het functioneren van deze externe websites, alsmede de inhoud en de kwaliteit die hierop geboden wordt.

Cookies

Link2party.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die het gedrag van onze bezoekers vastleggen, delen en analyseren zodat de website beter op u afstemt. Uw persoonlijke gegevens worden bij cookies niet gebruikt. U dient deze cookies te accepteren, indien u het optimale uit Link2party.nl wilt halen.

Privacy

Op Link2party.nl wordt tevens gebruik gemaakt van advertentiebedrijven. Deze advertentiebedrijven tonen advertenties aan u bij uw bezoek aan onze website. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u advertenties te zien krijgt waar u geen belangstelling voor heeft. Ook deze advertentiebedrijven maken enkel gebruik van de informatie die door de cookies wordt vastgelegd. Uw persoonlijke gegevens worden dus niet gebruikt.

Link2party.nl houdt ten alle tijden het recht, indien zich wijzigingen in ons beleid of de wet voordoen, deze privacy & disclaimer aan te passen. Bovendien is deze privacy & disclaimer enkel geldend voor Link2party.nl en niet voor de websites waar u naar wordt doorverwezen door middel van links. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.